Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego hazardu

By Administrator

Światowy kodeks postępowania dostawców firmy PepsiCo, Inc. -1- Czerwiec 2018 Światowy kodeks postępowania dostawców firmy PepsiCo, Inc. Cel i zakres obowiązywania W Pepsio wierzymy, że uczciwe i etyczne postępowanie jest nie tylko właściwe, ale także pożyteczne ze względów biznesowych.

Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów Wzajemnych (EGBA) wydało pierwszy ogólnoeuropejski przewodnik w zakresie odpowiedzialnej reklamy hazardu. Kodeks najwięcej uwagi poświęca ochronie nieletnich, czytamy na portalu gamblinginsider. Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnej reklamy w grach hazardowych online wprowadza nowe standardy treści reklamowych na wszystkich Kodeks postępowania LORD tworzy ramy wokół naszych przekonań oraz wyznacza wyraźne oczekiwania względem postępowania. Kodeks przeznaczony jest do określenia wytycznych i zapewnienia pomocy w rozwiązywaniu wyzwań etycznych, jakie możesz napotkać. Kodeks postępowania oraz dalszy rozwój kultury odpowiedzialnego i etycznego działania w duchu wartości: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie. prawa w zakresie 6 Kodeks postępowania NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA OCHRONA ŚRODOWISKA Zobowiązujemy się do kompleksowej ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Ochrona środowiska to w naszym rozumieniu działania, służące unikaniu obciążeń środowiska naturalnego. Należą do nich m.in.

Kodeks postępowania opiera się na naszych zobowiązaniach. Lindström zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w wymogach niniejszego Kodeksu postępowania w przypadku zmiany własnej polityki w zakresie zgodności. W takim przypadku Lindström …

Komisja Europejska przyjęła kodeks postępowania w kwestii odpowiedzialności w badaniach nad stosunkowo nowymi dziedzinami nanonauk i nanotechnologii. Choć Europa należy do awangardy w tej obiecującej dziedzinie nauki, ciągle jeszcze istnieje wiele luk w wiedzy o wpływie tych technologii na zdrowie człowieka i środowisko. Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim. 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do zakupów w Zgodność z Przepisami w Zakresie Środowiska Zarządzanie Oddziaływaniami na Środowisko Kodeks postępowania zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do odpowiedzialnego działania i współpracy, zgodnie ze strategią Komisji na rzecz NiN oraz zgodnie z planem działań, w celu stworzenia bezpiecznych, etycznych i skutecznych ram dla badań w dziedzinie NiN prowadzonych we Wspólnocie, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, społecznemu i rozwojowi w zakresie ochrony środowiska. Kodeks postępowania obejmuje wszelkiego rodzaju badania w dziedzinie NiN

Odpowiedzialność społeczna i ekologiczna w działalności firmy Kingston Szkolenie w zakresie Kodeksu postępowania firmy Kingston idzie w parze z California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), a ich ostatnia&n

Kodeks postępowania . Zarządzanie; Etyka; GRI . 103-1 Santander Bank Polska jest utrwalanie wśród pracowników standardów etycznych oraz dalszy rozwój kultury odpowiedzialnego i etycznego działania w duchu wartości Przestrzegamy przepisów prawa w zakresie tworzenia związków zawodowych i w tym zakresie w zrozumiałej dla pracowników i innych interesariuszy formie. Dlatego Dostawcy PKN ORLEN powinni mieć określone i spisane swoje priorytety z zakresu ochrony środowiska, kwestii społecznych (np. tych, które określa niniejszy Kodeks postępowania dla Dostawców PKN ORLEN) i standardów zarządzania. 3.2.

Na szkoleniach, które dla nich prowadziłeś często podkreślałeś, że: „ Odpowiedzialny hazard jest wtedy, kiedy ludzie mogą świadomie zdecydować, czy chcą 

Kodeks postępowania dla dostawców firmy Takeda Dostawcy muszą szanować prawa pracowników określone w lokalnych przepisach ustawowych w zakresie swobodnego zrzeszania się, wstępowania do związków zawodowych, ustanawiania przedstawicieli oraz wstępowania w szeregi rad pracowniczych. Firmowa zgodność z przepisami Dachser – Zgodność w . 1 . Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych firmy DACHSER . 1. Preambuła. Za pomocą swojego motto „Zgodność w logistyce” firma DACHSER opisuje temat zgodności w szczególności jako wymaganie od siebie, ale jednocześnie również od swoich partnerów biznesowych. W związku z tym, niniejszy Kodeks Postępowania odnosi się również do pracowników, którzy są zatrudniani na przykład na umowach krótkoterminowych lub w niepełnym wymiarze czasu pracy Zaleca się, aby nasi Partnerzy Biznesowi promowali zasady wskazane w … zagwarantowania odpowiedzialnego postępowania w kwestiach etycznych, społecznych i dotyczących ochrony środowiska. Niniejszy kodeks postępowania zawiera skrócony opis wymagań, do których stosuje się Vandemoortele i o których realizację Vandemoortele prosi również swoich dostawców.

Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów Wzajemnych (EGBA) wydało pierwszy ogólnoeuropejski przewodnik w zakresie odpowiedzialnej reklamy hazardu. Kodeks najwięcej uwagi poświęca ochronie nieletnich, czytamy na portalu gamblinginsider. Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnej reklamy w grach hazardowych online wprowadza nowe standardy treści reklamowych na wszystkich

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł.